ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

CHI Restoranide veebikeskkonna isikuandmete vastutav töötleja on Asian Food OÜ (registrikood 12721472) asukohaga Mustamäe tee 169-82 Tallinn Harjumaa, telefon 6 336 052, info@chirestoran.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • Nimi, telefoninumber, kohaletoimetamise aadress ja e-posti aadress
 • Kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

Millisel eesmärgil võidakse isikuandmeid töödelda

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja tellimuse kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, tellimuse sisu, kogus, kliendi andmed) kasutatakse tellimuse koostamiseks ning kohaleotimetamiseks.
 • Isikuandmeid nagu nimi, e-post, telefoni number töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Tellimiskeskkonna kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse tellimsikekkonnas teenuse osutamiseks.

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Isikuandmed edastatakse tellimiskekkonna klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.
 • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse CHI restoranide töötajatele (kuller või klienditeenindaja) tellimuse täitmiseks.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik tellimiskekkonna funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Kellele isikuandmeid edastatakse

 • Google (analytics)

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 • Juurdepääs isikuandmetele on infotehnoloogia teenuste pakkujatel ja CHI restoranide volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada tellimiskeskkonna kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi käidelda tellimusi.
 • Tellimiskeskkond rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine tellimiskeskkonna volitatud töötlejatele (nt infotehnoloogia teenuste pakkuja, CHI restoranide töötajad ja andmemajutus) toimub sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klienditoe aaarssil info@chirestoran.ee või telefonil 6 336 052

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-maili teel info@chirestoran.ee.

Säilitamine

 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse 10 (kümme) aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel info@chirestoran.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

 • E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (+372 603 4908, info@chirestoran.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Küpsiste kasutamine CHI restora nide tellimiskeskkonnas (Cookie policy)

 • Hädavajalikud või kohustuslikud küpsised – need küpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumise ja selle elementide kasutamise võimaldamiseks, näiteks veebilehe turvalistele aladele juurde pääsemiseks. Ilma nende küpsisteta ei ole teie nõutud teenuseid võimalik pakkuda. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet.
 • Toimivusküpsised – need küpsised koguvad teavet külastajate veebilehe kasutamise viiside kohta, näiteks milliseid lehti külastajad kõige sagedamini külastavad ning kas veebilehed annavad neile veateateid. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet. Kogu nende kogutav teave on agregaatteave ning sellisena anonüümne. Seda kasutatakse ainult veebilehe töö parandamiseks.